FVE LUX interiér 2

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Cílem projektu je vybudování dvou fotovoltaických elektráren na střeše stávajících budov s celkovým výkonem59,97 kWp. Vyrobené elektrická energie bude sloužit pro vlastní spotřebu i dodávku do distribuční soustavy.

pdfPlakát FVE LUX interiér 2

LUX interiér - bateriové úložiště

Naše společnost realizuje projekt s názvem „LUX interiér - bateriové úložiště“, reg.č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_253/0022594 který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

V rámci realizace projektu dojde k pořízení systému akumulace energie v areálu společnosti LUX interiér s.r.o. Zařízení na skladování energie bude napojeno na již existující fotovoltaickou elektrárnu žadatele. Žadatel tak díky projektu zvýší svou energetickou soběstačnost prostřednictvím zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s energií. Projekt bude realizován na pozemku s p. č.  61 v k. ú. Hlušovice.

 Bateriové úložiště

Energetické úspory v areálu LUX interiér, s. r. o.

Projekt Energetické úspory v areálu LUX interiér, s. r. o., je spolufinancován Evropskou unií.

Nše společnost realizuje projket s názvem "Energetické úspory v areálu LUX interiér s. r. o.", reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011431, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

V rámci realizace projektu dojde k zateplení objektu C (p. č. st. 59) včetně výměny otvorových výplní, instalaci nového zdroje tepla včetně nové otopové soustavy a osazení úsporného osvětlení. Dále budou instalovány fotovoltaické panely na střeše sousedního objektu (p. č. st. 61) a získaná energie bude využívána pro vlastní spotřebu v areálu žadatele. 

eu